Home

Welkom bij

TV WPD

T.V. W.P.D. opgericht 25 maart 1987

T.V. W.P.D.

Sportweg 8

4471 RP Wolphaartsdijk

06-46503544

23 juni: Clubmiddag vanaf 14.00 uur met kennismaken met tennis en tennistrainer voor leden en niet-leden, jong en oud.

Aanvang 14.00 uur.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op die nu van kracht is. Verenigingen en stichtingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Voor publicatie van mensen hun persoonlijke informatie, telefoonnummers, foto etc. op internet is in principe altijd toestemming nodig. Nu onder de AVG moet toestemming uitdrukkelijk, specifiek en apart worden gegeven. Om hier (een praktische) invulling aan te geven willen we de mensen -die er bezwaar tegen hebben dat hun persoonlijke gegevens op onze website staan- vragen dit op ieder moment en zonder opgaaf van redenen aan te geven.

Hierna zal één en ander van de website gehaald wordt. Aangeven via webmaster@tvwpd.nl

Verder wordt er hard gewerkt aan het AVG stappenplan.

Bestuur TV WPD.

 

 

26 mei: Alle pasjes die nog niet waren opgehaald liggen in de kantine. Zaterdag 5 mei gaat de zaterdagmiddag clubmiddag weer van start.

Tot en met 30 juni zal er op zaterdagmiddag kantinebezetting zijn vanaf 14.00 uur.

Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen €5 om een middag mee te spelen.

 

 

Er kan weer ingeschreven worden voor ons toernooi: Den Baas en zijn madam Open 2018. Kijk op de poster voor nadere details.

Omdat wij maar 2 banen hebben is het wel noodzakelijk om op tijd in te schrijven, want vol is vol!

 

24 maart: Star Power People sponsort onze vereniging in 2018 voor €250.

Hartelijk dank hiervoor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeginstructie van de banen.

Normaal is het zo dat na het spelen de banen worden geveegd.

Er is een uitzondering, namelijk, als de banen vochtig zijn, bij voorbeeld door pas gevallen neerslag, maar ook als het, zoals vaak in de herfst en in de winter, het ’s avonds vochtig wordt.

Dan mag er niet worden geveegd.

De rode korrels van de banen moeten dansen in het sleepnet. Bij vochtige banen dansen de korrels niet maar gaan dan plakken, dan hopen de korrels op, met andere woorden, je verplaatst de korrels.

Namens de terreincommissie bij voorbaat dank.

Harry.