Alles over sponsoring

TV WPD heeft, net als de meeste verenigingen overigens, een zwaar financieel jaar achter de rug en heeft uw bijdrage harder nodig dan ooit.

Door Corona moest de kantine dicht en misten we behalve de gezelligheid ook de inkomsten daarvan. Tennissen is echt een sociaal gebeuren dat door alle leden, jong en oud, wordt gemist. Normaliter hebben we clubavonden, clubtoernooien, competities en het open toernooi.

Tijdens het open toernooi halen we gedurende de toernooiweek zelfs tussen de 150 en 200 deelnemers/ bezoekers op ons park.

Naast de contributies en een paar acties kunnen wij uw bijdrage daarom goed gebruiken om aan onze vaste kosten en onderhoud te voldoen.

Het tennissen mocht in deze periode gelukkig wel doorgaan, het ene moment met 2 en nu weer met 4 op een baan. Dit gaat dan wel allemaal volgens de Coronamaatregelen. Via een app moeten de speeltijden gereserveerd worden om niet onnodig veel mensen op het terrein te hebben.

Gelukkig ziet het er naar uit dat er weer meer vrijheden komen en als het doorgaat zal ons open toernooi, Den Baas en zijn madam Open 2021 plaatsvinden in de week van 2 t/m 8 augustus. Ook dit jaar zullen wij tijdens het open toernooi speciaal voor u een sponsoravond organiseren. Bij doorgang willen wij u graag uitnodigen om een aantal spannende partijen mee te beleven onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij bieden onze sponsoren verder eenmaal per jaar de mogelijkheid om een tennismiddag met klanten of personeel te houden op ons tennispark. In overleg kunnen wij daarbij een tennisclinic organiseren en er is zelfs een mogelijkheid tot het houden van een BBQ. Uiteraard kunnen we dit alleen door laten gaan wanneer de Coronamaatregelen dit toestaan.

Tenslotte, afgelopen jaar is een duurzaamheidsverzoek van TV WPD bij de Rabobank gehonoreerd met een bijdrage uit het coöperatief dividend voor de aanschaf van zonnepanelen. Door de nieuwbouw van onze kantine in 2013 met duurzame materialen, ledverlichting binnen en buiten en alle apparatuur voorzien van de hoogste energie labels kunnen wij zeggen dat we als klein clubje een flinke bijdrage leveren aan een betere leefomgeving.

Wij willen dit allemaal behouden voor onze leden maar ook voor ons dorp om een gevarieerd sportaanbod te hebben dicht bij huis. Daarom bieden wij u de volgende sponsormogelijkheden aan:

   1. Internetsponsor/vriend van TV WPD voor 1 jaar

    Vermelding logo op de site met doorklik link naar uw website

    Vermelding op de clubapp

    Vermelding in de kantine

    Kosten: €30 (na vele jaren hebben we dit verhoogd met €5)
   2. Spandoeksponsor voor 1 jaar

    Spandoek langs de tennisbaan (kosten aanmaak spandoek €40, deze blijft uw eigendom)

    Vermelding op de site met doorklik link naar uw website

    Vermelding op de clubapp

    Vermelding in de kantine Kosten: €150

   3. Overige sponsoring voor 1 jaar

    Hierbij kan er in overleg een bepaalde activiteit door u worden gesponsord.

    Bijvoorbeeld tijdens het Open Toernooi of tijdens 2 jeugdactiviteiten die aan het einde van dit jaar bij TV WPD plaatsvinden voor 5 nabij gelegen verenigingen.

    Al deze mogelijkheden kunnen in overleg worden besproken.

    We staan ook open voor sponsoring in natura. Hierbij sponsort u met uw werkzaamheden en/of materialen onze vereniging.

    Wij committeren ons aan onze sponsoren en dragen dit ook uit naar onze leden.

    Mocht u tot sponsoring over willen gaan, dan kunt u contact opnemen met onze sponsorcommissieleden Agnes Filius of Sylvia Katsman of een berichtje sturen naar [email protected]

Wij zien uw bericht met belangstelling tegemoet,

Agnes Filius en Sylvia Katsman.