Lidmaatschap en tennislessen

Lidmaatschap in 2021

€ 40: kinderen

€ 70: junior (vanaf het jaar dat je 13 wordt)

€ 125: senior (vanaf 18 jaar)

€ 32,50: competitielid, voor jeugdleden is het competitielidmaatschap gratis

Zomerchallenge/lidmaatschap

In de periode 1 mei/30 september kunt u ook voor een zomerlidmaatschap kiezen ad. €35 per persoon voor 3 maanden en €60 per persoon voor 5 maanden.

U krijgt een koker ballen, onbeperkt vrijspelen wanneer de banen vrij zijn en een officieel KNLTB-spelerspasje. Hiermee mag u ook aan TV WPD-activiteiten deelnemen en aan wedstrijden/toernooien die door andere KNLTB aangesloten verenigingen worden georganiseerd. U kunt zelf uw speeltijden boeken in de KNLTB.clubapp. 

Contributie en afmelden

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Na het betalen van Uw contributie ontvangt U, nadat U een pasfoto hebt ingeleverd bij de ledenadministratie, een baanpas. De baanpas is tevens toernooi/competitiepas voor OPEN toernooien en competities. Middels deze pas hebt U ook recht op korting bij veel KNLTB cursussen en evenementen en in diverse winkels.

Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december bij de ledenadministratie.

TENSLOTTE ......                                                                                                                                          U bent natuurlijk lid geworden met bepaalde verwachtingen. En de belangrijkste daarvan is dat U lekker wilt tennissen, ja toch? Echter daar komt meer bij kijken. In een vereniging moet nogal wat werk verzet worden. Er zijn tal van commissies voor even zovele werkzaamheden. Werk dat gedaan moet worden in het belang van WPD en dus ook in Uw belang. Het deelnemen aan het sociale verkeer kan dus geen eenrichtingsverkeer zijn. U doet dan zowel Uzelf als de vereniging tekort. Wij verwachten dat U ook Uw steentje bijdraagt.

Tennislessen

Raoul Flipse van T.O.F. verzorgt de trainingen bij T.V. W.P.D. ([email protected]) Raoul verzorgt deze in overleg naar uw wensen.